TKP HEADLINE

ปลูกมันฝรัง ปลูกได้ที่ยอดชาด


 

หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวในการทำนา เกษตรกรชาวบ้านยอดชาด มีอาชีพปลูกมันฝรัง

ชาวบ้านยอดชาดหมู่ที่1 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมได้ปลูกมันฝรั่ง หลังทำนาเสร็จก็ปลูก โดยมีอุตสาหกรรมโรงงานที่ใช้มันฝรั่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอย่าง “เลย์” มีการประกันราคา ทำให้เกิดความมั่นใจ จึงตัดสินใจปลูกมันฝรั่งส่งขายให้เป็นเวลา 5 กว่าปีมาแล้ว การปลูกมันฝรั่งเพื่อป้อนเข้าโรงงาน แตกต่างจากการปลูกมันฝรั่งเพื่อเป็นหัวพันธุ์ ที่“ขนาด” โดยการปลูกมันฝรั่งเพื่อป้อนเข้าโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบนั้น อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว วัดวังโน ตำบลวังยาง


 พระพุทธมิ่งมงคลวังยาง เป็นพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่มีความสูง 72 เมตร ราวๆ ตึก 5 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่

วัดวังโน บ้านวังโน หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมี พระครูเมธีศาสนธำรง
เป็นเจ้าอาวาส อ่านต่อ...

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนางด่อน

 


จากธรรมชาติสู่เส้นใย ผ่านกระบวนการมัดย้อมและการทออย่างประณีต ผ้าย้อมสีธรรมชาติมีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัด การย้อมอย่างละเอียดและชำนาญ เริ่มจากนำฝ้ายเข็นมาปันหลอด เพื่อนำไปค้นให้เป็นทางยืนและสืบเครือเพื่อเตรียมการทอจากนั้นนำไปย้อมสีธรรมชาติ เช่น ย้อมโคลน ย้อมเปลือกไม้ ตามความต้องการให้สวยงาม หลังจากนั้นจึงนำด้ายปั่นกรอเข้าหลอดตามลำดับ แล้วนำไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นลวดลายที่มัดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้ามัดหมี่ อ่านต่อ...

ปราชญ์สมุนไพรศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนไทย

 

การแปรรูปสมุนไพรของหมอเมย รามฤทธ์ ปราชญ์สมุนไพร ประจำศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนไทย จะเน้นสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรที่พบในป่าเขา นำมาปลูกบริเวณพื้นบ้านเพื่อสะดวกในการเก็บมาปรุงยาที่ เนื่องจากคนในชุมชน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เกือบทุกบ้านจะปลูกสมุนไพร และพืชผักสวนครัวไว้กินเอง รวมถึงปลูกเป็นไม้ประดับ อ่านต่อ...

เครื่องปั้นดินเผา การปั้นครก

บ้านกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อขายเป็นอาชีพเสริมเพราะบ้านกลางเป็นพื้นที่ที่มีบ่อดินเหนียวที่หนองกุดค้าวแห่งเดียวในจังหวัดนครพนม โดยตอนแรกผลิตเป็นกิจการของครัวเรือน ซึ่งการทำเครื่องปั้นดินเผาเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน อ่านต่อ...
 

พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี


 พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ถิ่นฐานเดิมของไทญ้อ อยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยสมัยหนึ่ง ไทญ้อส่วนใหญ่ได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไชยบุรี ปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำโขง (ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2351 ต่อมาเมื่อเกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ในสมัย รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2369)

อ่านต่อ...

การปลูกยาสูบ และมะเขือเทศ (อาชีพของบรรพบุรุษ)


 ในตำบลบ้านแพง เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยดินและน้ำอย่างพร้อมสรรพ การปลูกพืชเศรษฐกิจในตำบลบ้านแพง จึงสามารถพืชได้หลายชนิด แต่การการปลูกยาสูบและมะเขือเทศ เป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน การปลูกยาสูบและมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทที่ทำรายได้ให้เกษตรกรในตำบลบ้านแพง อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครพนม. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand